Túi khí Dunnage

www.jahoopak.com
JahooPak hiểu vai trò quan trọng của túi khí chèn lót trong việc đảm bảo vận chuyển hàng hóa của bạn an toàn và đảm bảo.Túi khí chèn lót đàn hồi và bơm hơi JahooPak được đặt một cách chiến lược trong các container vận chuyển và rơ-moóc xe tải, lấp đầy các khoảng trống và giằng tải một cách chuyên nghiệp để ngăn chặn sự dịch chuyển trong quá trình vận chuyển.


Thời gian đăng: 26-06-2024